BTN-Slimline

BTN-Slimline

Slimline är, som namnet antyder, väldigt tunn. Slimline produceras med betydligt rationellare metoder och har därför ett attraktivt pris. Trots det har Slimline samma överlägsna kvalitet som övriga Back to Nature-produkter.

Slimline består av olika sektioner som överlappar varandra med dolda fogar. Slimline kan installeras i praktiskt taget vilket akvarium eller terrarium som helst.

Slimlinesortimentet har tre höjder;

  • 45cm (för akvarier upp till 50cm)
  • 55cm (för akvarier upp till 60cm)
  • 80cm (för akvarier upp till 85cm)

 

Slimlines med höjderna 45cm och 50cm har tre olika sektioner − A och B som är 50cm långa (med olika struktur), och C som är 20cm lång.

Med dessa tre sektioner kombinerar man en bakgrund som täcker bakrutan på i stort sett alla akvarier eller terrarier.

För de större akvarierna finns Slimlines med höjden 80cm, dessa finns i sektionerna A och B.

Du kan även variera Slimlines bakgrunder genom att montera moduler utanpå för att skapa ett unikt egendesignat klipplandskap.

Produkter
12 36 72